Technik informatyk - Zespół Szkół nr 2 w Puławach
Home ETYKA INFORMATYKÓW

Etyka informatyka. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 stycznia 2013 05:54

29 maja podczas X Zjazdu delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego uchwalono kodeks etyczny zawodu informatyka pod nazwą "Kodeks zawodowy informatyków".
Kodeks oczywiście nie jest obowiązkowy. Jest on przeznaczony dla tych osób, które zechcą uznać go za obowiązujący w ich informatycznej aktywności zawodowej o dowolnym profilu: naukowym, dydaktycznym, gospodarczym oraz społecznym – jak podaje PTI.

Kodeks zawiera zalecenia właściwych zachowań w informatyce, spisane w formie 12 punktów:

 1. Informatycy stosując informatykę będącą wiedzą służebną wobec dziedzin jej różnorodnych zastosowań wspierają rozwój tych dziedzin nie przeszkadzając mu.
 2. Zastosowania narzędzi i algorytmów informatyki nie stanowią dla informatyków celu, lecz są środkiem mającym przede wszystkim rozwiązywać z poszanowaniem zasad logiki, praw człowieka, jego     środowiska naturalnego, ergonomii, ekonomii, poprawności językowej, norm jakości oraz specyfiki dziedzin szczegółowych przedstawiane problemy informatyczne.
 3. Informatycy stale doskonalą swoją wiedzę, a jednocześnie zawsze przedstawiają swoje kompetencje i doświadczenie zawodowe zgodnie ze stanem faktycznym.
 4. Informatycy wzorowo szanują własność intelektualną i prawa jej ochrony.
 5. Informatycy przestrzegają praw majątkowych do informacji i wiedzy zawartych w systemach informatycznych swojego pracodawcy i klienta.
 6. Informatycy nie podejmują się nieuprawnionego naruszania integralności systemów informatycznych jakichkolwiek podmiotów.
 7. Informatycy prowadzący wolną działalność dydaktyczną prezentując konkretne rozwiązania zawsze starają się przedstawić możliwie szerokie spektrum rozwiązań o analogicznej funkcjonalności oraz przeznaczeniu, jeśli takie istnieją. Analogicznie starają się w tego rodzaju działalności oddzielać własne poglądy w konkretnej sprawie od innych istniejących poglądów.
 8. Informatycy prowadzący działalność naukową lub badawczo-rozwojową zawsze wyraźnie oddzielają wiedzę pewną i już udowodnioną od przyjmowanych przez siebie założeń.
 9. Informatycy zawsze przedstawiają swojemu klientowi pełne i rzetelne informacje o przewidywaniach kosztów oraz przypuszczalnym czasie trwania analizowanego przez siebie projektu lub przedsięwzięcia znajdującego się już w fazie realizacji.
 10. Informatycy podają pełne i rzetelne informacje o przyszłych konsekwencjach technicznych i finansowych wynikających z realizacji projektu.
 11. Informatycy nie podejmują się równocześnie prac u kilku zleceniodawców, jeśli ich interesy mogłyby być ze sobą sprzeczne.
 12. Informatycy unikają jednoczesnego pełnienia w przedsięwzięciach ról wzajemnie opozycyjnych, jak w szczególności zleceniodawcy i zleceniobiorcy, podwykonawcy i kontrolera, programisty i testera

W związku z tym, iż kodeks nie jest obligatoryjny, ma on bardziej za zadanie wspierać osoby związane z informatyką w rozstrzyganiu czy określone postępowanie na polu zawodowym jest właściwe, czy też nie. Co istotne kodeks ten wspiera etyczne zachowanie nie tylko w odniesieniu do osób fizycznych, ale również w relacjach informatyków z klientami, partnerami gospodarczymi, współpracownikami, kolegami, przełożonymi, pracodawcami oraz władzami – jak można przeczytać w komunikacie towarzystwa.

Poprawiony: piątek, 18 stycznia 2013 06:16
 
Copyright © 2020 Technik informatyk - Zespół Szkół nr 2 w Puławach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Zakończenie wsparcia
408 dni